neděle 28. dubna 2013

Blog launched / Spuštění blogu

So, here it is! Home brewery finally got a name so it can be published on the Internet. You will find here not only brewed beers presentation and documentation, but also interesting information from this area. And in the future perhaps even more, such as a reviews of the other beers.

Tak, a je to tady! Domácí pivovar konečně dostal název a může být publikován na internetu. Naleznete zde nejen prezentaci uvařených piv a dokumentaci, ale také zajímavé informace z této oblasti. A časem možná i více, jako například recenze ostatních piv.


Žádné komentáře:

Okomentovat