čtvrtek 20. března 2014

So Good Wheat / Moc dobrý pšeničný

Which beer girls likes the most? Wheat, of course! So every brewmaster should brew one ASAP!

Simple classic recipe for Bavarian Hefeweizen was used, only with one change - dark wheat instead of classic one. It was not mentioned like that, but this was only wheat in the shop, so better dark than nothing.

The beer was aged for 2 weeks. In this early state, it was close to the wheat taste with a light sweetness on the background. Later, wheat taste was lost and it turned into lager. A few bottles which left after half a year were drinkable, but not too much good.

The whole process of brewing and bottling can be seen in the video in the gallery.

Ingredients:
water, malts (dark wheat, pilsner), hops (Hallertau), yeast

Jaké pivo mají holky nejraději? Samozřejmě pšenici! Takže každý sládek by měl nějakou uvařit co nejdříve!

Byl použit jednoduchý klasický recept na bavorskou pšenici, ovšem s jednou změnou - tmavá pšenice místo klasické. Nebyl to záměr, ale byla to jediná dostupná pšenice v obchodě, takže lepší tmavá než žádná.

Pivo zrálo 2 týdny. V této rané fázi chutnalo skoro jako pšeničné s lehkou sladkostí na pozadí. Později se pšeničná chuť vytratila a pivo se změnilo v ležák. Pivo v pár lahví které po půl roce zůstaly bylo pitelné, ale nepříliš dobré.

Složení:
voda, slady (pšeničný tmavý, plzeňský), chmely (Hallertau), kvasnice

Žádné komentáře:

Okomentovat